De Modules Van De 7 Spirituele Wetten van Succes

De bron van de hele schepping is puur bewustzijn, pure potentialiteit die ernaar streeft zich te uiten, van niet zichtbaar zichtbaar worden.
Je zult de wet van pure potentialiteit in praktijk brengen door je voor te nemen de volgende stappen te doen:
-Je gaat iedere dag tijd reserveren om stil te zijn, om te Zijn en niets anders.
-Je zult elke dag tijd nemen om één te worden met de natuur en in stilte getuige zijn van de intelligentie in alles wat leeft.
-Je zult niet oordelen.
Je beschouwt en oefent in de groep en thuis het toepassen van deze wet.
Het universum functioneert door middel van dynamische uitwisseling: geven en ontvangen zijn verschillende aspecten van de stroom van energie door het universum.
En in onze bereidheid datgene te geven wat we zelf willen hebben, zorgen we ervoor dat de overdaad van het universum door ons leven blijft circuleren.

Je zult de wet van het geven in praktijk brengen door je voor te nemen de volgende stappen te doen:
-Waar je ook gaat en wie je ook tegenkomt, je zult hem of haar iets geven.
-Je zult dankbaar alles in ontvangst nemen wat het leven te geven heeft.
-Je zult je best doen om de rijkdom in mijn leven te laten circuleren door het geven en ontvangen van de kostbare geschenken van het leven: zorg, affectie, waardering en liefde.
Je beschouwt en oefent in de groep en thuis het toepassen van deze wet.
Elke actie is een kracht en de reactie keert met dezelfde kracht naar ons terug. Wat we zaaien zullen we oogsten.
En als we acties ondernemen die anderen geluk en succes brengen, is de vrucht geluk en succes.

Je zult de wet van oorzaak en gevolg in praktijk brengen door je voor te nemen de volgende stappen te doen:
-Je gaat van een afstand kijken naar de keuzen die je elk moment maakt.
-Je zult beseffen dat de beste manier om je voor te bereiden op de toekomst is om je volledig bewust te zijn van je keuzes.
-Elke keer als je een keuze maakt zal je jezelf twee vragen stellen: wat zijn de consequenties van de keuzes,
-Zal deze keuze jou en degenen die erdoor beïnvloed worden voldoening en geluk brengen.
Je beschouwt en oefent in de groep en thuis het toepassen van deze wet.
De intelligentie van de natuur werkt moeiteloos, onbekommerd, harmonieus en liefdevol.
En als we de krachten van harmonie, vreugde en liefde gebruiken, creëren we moeiteloos succes en geluk.

Je zult de wet van de minste weerstand in praktijk brengen door je voor te nemen de volgende stappen te doen:
-Je gaat je toeleggen op acceptatie. Je zult mensen, situaties, omstandigheden en gebeurtenissen accepteren zoals ze zich voordoen.
-Je zult verantwoordelijkheid nemen voor je situatie. Je zult niemand de schuld geven van je situatie. Je weet ook dat er in elk probleem een gelegenheid schuilt om te transformeren tot iets gunstigers
-Je blijft geworteld in weerloosheid. Je zult afstand nemen van de behoefte je standpunt te verdedigen. Je zult open blijven staan voor alle standpunten en niet star vasthouden aan één ervan.
Je beschouwt en oefent in de groep en thuis het toepassen van deze wet.
Inherent aan elke intentie en wens is het mechanisme ter vervulling daarvan. Als je een intentie brengen in de vruchtbare grond van de pure potentialiteit, zet je het oneindige organisatie vermogen van het universele veld voor je aan het werk.

Je zal de wet van intentie en wens in praktijk brengen door je voor te nemen de volgende stappen te doen:
-Je gaat een lijst maken van al je wensen. Je zult deze lijst altijd bij je dragen en kijkt er dagelijks naar.
-Je laat deze lijst met je wensen los en geeft het over aan het universum.
-Je vertrouwt erop dat als de zaken voor jou niet goed lijken te gaan, daar een reden voor is en dat het universum plannen voor je heeft die weidser zijn dan door jou bedacht.
Je beschouwt en oefent in de groep en thuis het toepassen van deze wet.
In het afstand nemen ligt de wijsheid van de onzekerheid besloten. Door de wijsheid van de onzekerheid raak je vrij van je verleden, van het bekende, van de gevangenis van de conditionering.
In je bereidheid in het onbekende, het veld van alle mogelijkheden, te stappen, geef je je over aan de creatieve geest.

Je zal de wet van afstand nemen in praktijk brengen door je voor te nemen de volgende stappen te doen:
-Je gaat je wijden aan het afstand nemen. Je geeft jezelf en de mensen om je heen de vrijheid te zijn zoals ze zijn.
-Je zult je mening over hoe dingen zouden moeten zijn niet rigide opleggen of op een geforceerde manier oplossen, omdat je daarbij nieuwe problemen schept.
-Je zult in alles een afstandelijke betrokkenheid handhaven.
-Je zult onzekerheid beschouwen als een essentieel ingrediënt van je ervaringen. Oplossingen zullen spontaan volgen uit het probleem, uit de verwarring, wanorde en chaos.
-Je zult in het veld van alle mogelijkheden stappen en je zult het plezier, het avontuur, de magie en het mysterie van het leven leren kennen.
Je beschouwt en oefent in de groep en thuis het toepassen van deze wet.
Je hebt een doel in dit leven, een unieke gave of een bijzonder talent dat je aan anderen kan geven.
Als je dit unieke talent combineert met het verlenen van diensten aan anderen, onderga je de vervoering en verrukking van je eigen ziel, wat het ultieme doel der doelen is.

Je zal de wet van doel in je leven in praktijk brengen door je voor te nemen de volgende stappen te doen:
-Je zult aandacht besteden aan je ziel, je zult je bewust worden van de diepe stilte in je hart.
-Je gaat een lijst maken met je unieke talenten.
-Als je jouw unieke talenten gebruikt ten dienste van de mensheid, raak je jouw gevoel voor tijd kwijt en creëer je weelde.
-Je vraagt je af,” hoe kan ik van dienst zijn en hoe kan ik helpen?”
-Je zal elke dag tijd nemen om één te worden met de natuur en in stilte getuige zijn van de intelligentie in alles wat leeft.
-Je zal niet oordelen.
Je beschouwt en oefent in de groep en thuis het toepassen van deze wet.

Als u andere trainingen wilt, neemt u dan contact met mij op. Ik kan u zeker van dienst zijn.

Veranderingen beginnen allemaal met een beslissing. En één beslissing kan uw leven veranderen.