Workshops

StimulAns Trainingen & Advies heeft een groot aanbod van workshops. Er is hier een kort overzicht gemaakt van de workshops die op dit moment gegeven worden. Klik op een van de onderwerpen hieronder voor de verschillende mogelijkheden.

In deze workshop gebruiken we het enneagram een model dat negen persoonlijkheidstypen en hun onderlinge interacties beschrijft om meer inzicht in jezelf en je mensen om je heen te krijgen. Deze workshop is geschikt zowel voor organisaties als voor individuele inschrijving.

Een enneagram kent negen typen. Elk heeft zijn eigen strategie die succes geeft en ook belemmeringen met zich meebrengt. De typen verschillen in wat ze nastreven, in waar ze hun aandacht op richten, in wat ze vermijden en in wat ze in zich zelf willen ontwikkelen. De kracht van het enneagram ligt in een groeiend zelfinzicht en inzicht in het karakter van mens en organisatie.

Wat is jouw persoonlijkheidstype? Ben je verlegen, extravert of ambitieus?
Welke gaven bezit je en wat zijn je beperkingen?

Het enneagram kan ons helpen dit soort vragen te beantwoorden.
Je leert je karakter beter kennen en je komt er achter hoe elk type van nature het leven ziet.

Het enneagram geeft je inzicht in de rijke variatie aan persoonlijkheden. Het nodigt je uit na te denken over de interactie tussen de verschillende typen.

Als je meer informatie wilt, neem dan contact op.
In deze workshop kijken we naar de samenhang en de balans tussen jouw kwaliteiten en valkuilen, waar je je aan ergert bij anderen, je allergie én je uitdagingen. Kortom je kijkt hoe je je verder kunt ontwikkelen.
We gebruiken de theorie van de kernkwadranten van Ofman.

Ieder mens heeft kernkwaliteiten.
Voorbeelden van kernkwaliteiten zijn: daadkracht, zorgvuldigheid, flexibiliteit en creativiteit. Kernkwaliteiten komen van binnenuit, in tegenstelling tot vaardigheden die van buitenaf zijn aangeleerd.
Iedere kwaliteit heeft ook een schaduwzijde, die wordt valkuil genoemd. Je belandt in je valkuil als je te ver doorschiet in je kwaliteit.

Het kernkwadrant geeft inzicht in de samenhang tussen iemands kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie.

Wil je je talenten (opnieuw) ontdekken dan is deze workshop iets voor jou.

Als je meer informatie wilt, neem dan contact op.
In deze workshop werken we met inzichten die opgedaan zijn uit het boek "Liefhebben zonder voorwaarden" van Paul Ferrini aan gevuld met methoden vanuit NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren).
In deze workshop wordt gestart met het in de groep benoemen van individuele wensen, waarna je in 3-tallen en alleen gaat werken aan jouw thema. De groepsenergie en de aandacht en liefde die je jezelf geeft zal wonderen doen.

In "Liefhebben zonder voorwaarden" maakt Paul Ferrini duidelijk wat onvoorwaardelijke liefde is. Je kunt een ander onvoorwaardelijk lief hebben zodra je geleerd hebt die onvoorwaardelijke liefde aan jezelf te geven.

In "Liefhebben zonder voorwaarden" maakt Ferrini duidelijk wat onvoorwaardelijke liefde is. Je kunt een ander pas onvoorwaardelijk liefhebben, wanneer je hebt geleerd die onvoorwaardelijke liefde aan jezelf te geven en jezelf te waarderen.
In deze workshop leer je allerlei aspecten die met liefde samenhangen zoals: liefde als vrijheid, en als geschenk, liefde zonder angst, liefde en de kunst van het alleen zijn, en veel meer. Op die manier leer je liefhebben zonder voorwaarden.

Wil je meer weten, neem dan contact op.
In deze workshop werk je aan je eigen wensen hoe om te gaan met het geven en ontvangen van kritiek en feedback. In deze workshop wordt gestart met de feiten en regels rondom kritiek en feedback, waarna je in 3-tallen gaat oefenen met nieuwe of al bekende regels. Naast het geven en ontvangen van kritiek en feedback wordt er ook geoefend in het observeren van elkaar. Deze workshop is geschikt voor teambuilding en individuen.

Kritiek wordt vaak geuit in de vorm van verwijten en komt dan over als een aanval. De meest gebruikte reactie is verdedigen. Dat kan op verschillende manieren: ontkennen, redenen aanvoeren, excuses zoeken of het openen van de tegenaanval.
Maar kritiek houdt een vraag naar verandering in.
Feedback wordt gegeven met het doel iemands gedrag bij te sturen in de richting van een gewenst doel. Positieve feedback is gericht op bestendiging en/of uitbreiding en negatieve feedback is gericht op verandering.
Als je feedback vraagt, vraag het zo concreet en specifiek mogelijk.
Als je feedback krijgt luister goed en vraag eventueel na wat je niet precies begrijpt en ga na wat die feedback betekent. Reageer niet defensief bij negatieve feedback en mijd bagatelliseren bij positieve feedback. Zeg of je het met die feedback eens bent op welke aspecten.

Als je meer informatie wilt, neem dan contact op.


Als je andere workshops wilt, neemt dan contact met mij op. Ik kan u zeker van dienst zijn.

Veranderingen beginnen allemaal met een beslissing. En één beslissing kan uw leven veranderen.