De Modules Van Doelgerichte Communicatie

Is het jou ook wel eens opgevallen, dat hoe je iemand waarneemt erg veel met jezelf te maken heeft. Hoe je je voelt maakt dat je hetzelfde gedrag van een ander verschillend waarneemt en daarbij anders interpreteert. Dezelfde stille kinderen zijn soms zo heerlijk braaf. En de volgende keer denk je mogelijk dat ze iets verbergen.
Heel letterlijk genomen betekent NLP: ”Hoe de taal van onze zenuwen geprogrammeerd is”. In deze eerste module worden de oorsprong en de uitgangspunten van NLP uitgelegd. Op basis van NLP zul je nieuwe luister-, observatie- en vraagvaardigheden ontwikkelen. Bovendien leer je bewuster non-verbale communicatie te gebruiken. Je leert de denkstijlen van anderen te herkennen en hierop constructief te reageren.
Leiding geven aan jezelf past in onze cultuur. Maar worden onze echte wensen (doelen) werkelijkheid of zijn de eisen van je omgeving voor jou bepalend? Blijf je in verwijten hangen of weet je de kracht van positief denken aan te spreken. Stel je jezelf stimulerende doelen en maak je ze van het juiste formaat, zodat ze ook realiseerbaar zijn? Praat je gemakkelijk over je doelen en kun je je inleven in wat het worden moet zodat je werkelijk bereikt wat je wilt?
Veel mensen krijgen van tijd tot tijd met een stemming te maken die hen weerhoudt optimaal te presteren. Het vooruitzicht van een vergadering met bepaalde collega’s fleurt je ofwel op of het boezemt je bijvoorbeeld angst in. In het laatste geval is het erg prettig als je het vermogen hebt om je stemming weer in je eigen voordeel te laten omslaan.
Je gebruikt positieve ervaringen uit het verleden om uitdagingen in het heden aan te gaan. Je oefent in het creëren van de juiste stemming om jouw gewenste prestaties te bereiken. Je werkt aan je zelfbeeld en aan het beeld dat je hebt van de wereld om je heen. Je zoekt naar manieren om zelf het heft in handen te nemen en te houden in een aardig en waardig leven.
Als je goed met iemand overweg kunt, kun je veel meer van iemand hebben dan als je iemand niet zo graag mag. Dit is vaak non-verbaal ook sterk zichtbaar. Met open armen ontvangen worden is een heel andere belevenis dan als je je met de nek aangekeken voelt of wanneer iemand je de rug toekeert. Je leert inzien dat mensen non-verbaal gedrag matchen als ze een contact opbouwen en je gaat hiermee experimenteren. Matchen is niet zomaar nadoen, maar bepaalde aspecten van lichaamshouding, gebaren en stemkwaliteit overnemen.
We ervaren de wereld via onze zintuigen - zien, horen, voelen (tastzin en emotie), proeven en ruiken. Als je op vakantie op het strand bent, ervaar je het beeld van de blauwe lucht en het gele zand, de geluiden van spelende kinderen, het ruwe gevoel van het zand onder je voeten, de zoute smaak en de frisse geur en het gevoel van ontspannen. Als je later terugdenkt, zullen sommige mensen zich vooral de beelden herinneren, anderen de geluiden en weer anderen zullen zich de gevoelens het beste herinneren. Als men er dan over praat zal iemand de vakantie beschrijven in een corresponderende taalstijl. Je taalgebruik kun je dus leren aanpassen aan communicatiekanalen. Oefenen met andere taalstijlen geeft levendiger communicatie.
Ook leer je via oogbewegingen te achterhalen hoe mensen denken.

Als u andere trainingen wilt, neemt u dan contact met mij op. Ik kan u zeker van dienst zijn.

Veranderingen beginnen allemaal met een beslissing. En één beslissing kan uw leven veranderen.